سطل های زباله پدالی و ساده

فرچه طرح استیل
فرچه توالت
شیدا 80 دوجداره
شیدا 80
شیدا 60 دوجداره
شیدا 60
شیدا 40
شیدا 20
سطل و توالت شور
سطل 660